Severočeský bridžový klub

Spolek hráčů karetní hry bridž z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje               

Bridžové kursy:

Kurs bridže pod názvem Duševní trénink hrou, na Univerzitě 3. věku na UJEP v Ústí nad Labem (pro zájemce nad 55 let)

Pro skupinu minimálně 4 zájemců jsme schopní zorganizovat krátký úvodní kurs v Ústí nad Labem, Teplicích nebo Děčíně. Kontaktujte nás e-mailem.

Kurs bridže pro děti probíhá v Mikulášovicích a v Rumburku

Bridžové kursy probíhají i v Praze a některých dalších městech.

Stručná pravidla bridže:

Bridž hrají 4 hráči obvykle označení světovými stranami ve dvou dvojicích, Sever s Jihem hraje proti Východu se Západem (užívá se i termín linka S-J, případně anglicky N-S a linka V-Z neboli E-W). Hraje se s klasickým balíčkem karet Rummy bez Jokerů. Barvy se nazývají piky,srdce, kára a trefy.Pořadí hodnot karet vv barvě je sestupně A-K-Q-J-10... až 4-3-2. Na začátku partie se určí rozdávající, který zamíchá karty a rozdá po jedné postupně celý balíček. Rozdávání i další části hry probíhají ve směru hodinových ručiček.

Cílem hry je vydražit (vylicitovat)) co nejvyšší hru a uhrát maximální počet zdvihů (štychů). Těch je k dispozici 13, protože při rozdávání každý hráč obdrží 13 karet. Licitovat je možné trumfový závazek, nejvyšší trumfy jsou piky, dále pak sestupně srdce kára a trefy. Lze licitovat i závazek bez trumfů, který je vyšší než trumfové. Licitaci zahajuje rozdávající. Nejnižší možná nabídka (hláška), je 1 tref a znamená, že dvojice se zavazuje uhrát 7 zdvihů a trumfy budou trefy. Při licitaci může hráč nabídnout libovolný vyšší závazek než je poslední učiněná nabídka, nebo nedražit, čili pasovat. Další možné hlášky jsou kontra (flek) na závazek soupeře a rekontra na kontra soupeře. Licitace je ukončena když 3 hráči po sobě pasují. Poslední učiněná hláška před pasy se stává vydraženým závazkem a hráč linky vydražitele, který vydražený druh závazku nabídl jako první, se stává hlavním hráčem.

Po licitaci následuje sehrávka. Hráč po levici hlavního hráče vynese kartu do prvního zdvihu. Spoluhráč hravního hráče po výnosu vyloží svoje karty na stůl a stává se tzv. tichým hráčem a přidává svoje karty do zdvihů podle pokynů hlavního hráče. Hráči postupně přidají kartu do prvníh zdvihu, jedinou povinností při tom je přiznat (ctít) vynesenou barvu. Pokud hráč vynesenou barvu nemá, může přidat jkokoliv svoji kartu (může ale nemusí přidat trumf, pokud se hraje trumfový závazek). Zdvih získává nevyšší přidaný trumf nebo nejvyšší karta ve vynesené barvě. Hráč který získal zdvih vynáší libovolnou svoji kartu do dalšího zdvihu.

Po odehrání všech 13 zdvihů se spočítají zdvihy získané linkou vydražitele a porovnají s vylicitovným závazkem. Pokud byl vylcitovaný závazek splněn nebo překročen, linka si připisuje body podle zvláštní tabulky. Při nesplnění závazku si za chybějící zdvihy (tzv. pády) připisují body soupeři. V počácích vývoje bridže se partie dělily na tzv. první a druhou hru, které se lišily i přidělovaným body.

Tento systém se zachoval, tabulka k výpoču získaných bodů je k dispozici ZDE


Úplná pravidla soutěžního bridže najdete na stránce "Odkazy a dokumenty"

Ještě je potřeba dodat, že pro zpřesnění licitace se postupně vyvinula řada partnerských dohod, ze kterých vznikly různě propracované licitační systémy. Ty jsou samozřejmě sučástí výuky bridže v kursech.© Severočeský bridžový klub- 2017, všechna práva vyhrazena

e-mail: info@scbridz.cz